Erop uit in Halderberge

Asperge Boerderij Sep

Asperge Boerderij Sep

Heemkundig huis "Drie Koningen" in Oudenbosch

Dit gebouw wordt gebruikt door Heemkundige Kring "Broeder Christofoor", waar regelmatig wisselende thematentoonstellingen te zien zijn over de historie van Oudenbosch. U kunt er onder meer foto’s bekijken, de Oudenbossche doop- en trouwregisters inzien, gebruik maken van de omvangrijke bibliotheek en uw stamboom uitzoeken.

St. Jan de Doper in Hoeven

Deze huidige kerk is niet de eerste kerk van Hoeven. Zij heeft niet één maar zelfs meerdere voorgangers gekend.

Kerk HH Martelaren van Gorcum in Stampersgat

R.K. Kerk van de H.H. Martelaren van Gorcumparochie. Deze naam is gekozen ter ere van pastoor Cornelis Luyckse, die de laatste pastoor was van het in 1570 door dijkdoorbraken verzwolgen dorpje Nieuw Gastel. Hij werd samen met de negentien martelaren van Gorcum opgehangen in Den Briel. De kerk dateert uit 1924 en is een opvolger van de eerste (nood)kerk uit 1899.

Pauluskerk Oudenbosch

De kerk van de Paulus parochie is in de stijl van Bossche school gebouwd in 1968 en heeft soberheid als kenmerk.

Pagina's