• Nederlands
  • English
  • Deutsch

museum

Nederlands Zouavenmuseum aan de Markt in Oudenbosch

In dit uit 1776 stammende rijksmonument, huist het Nederlands Zouavenmuseum. Vroeger deed dit gebouw dienst als raadhuis van Oudenbosch

vliegtuig voor het  Vliegend museum Seppe

Dit museum is, zoals de naam al zegt, een vliegend museum; bijna de hele collectie is luchtwaardig en is ook zeer regelmatig in de lucht te aanschouwen.

Het Mastboomhuis Rijksmonument Oud Gastel

De tijd staat stil ……. in het Mastboomhuis Op half tien, op alle klokken. De laatste bewoner lijkt net vertrokken. Alles ligt nog op zijn plek. Uw ontdekkingstocht kan beginnen.

Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch

Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum van Oudenbosch exposeert collecties op het gebied van: Geologie, Archeologie, Levende natuur, Milieu en Volkenkunde.

De Meeshoeve Oud Gastel

De "Meeshoeve" is een rijksmonument.

Dorpsmuseum In de drie Snoeken in Oud Gastel

Heemkundekring "Het land van Gastel"  beschikt over een werklokaal, archief en tentoonstellingsruimte in het dorpsmuseum  ‘In de Drie Snoeken’ aan de  Dorpsstraat 50 te Oud Gastel. Hier komt elke dinsdagmiddag donderdagavond en zaterdagmorgen een vaste kern van leden bijeen om voorkomende werkzaamheden te verrichten

Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch

Stichting Sterrenwacht Tivoli wil een plek bieden waar bezoekers en donateurs de sterrenkunde act

Vliegveld Seppe / Breda Airport Aviation

Breda International Airport, is vooral nog bekend onder de naam: Vliegveld Seppe of Seppe Airport

Heemkundig huis "Drie Koningen" in Oudenbosch

Dit gebouw wordt gebruikt door Heemkundige Kring "Broeder Christofoor", waar regelmatig wisselen