• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Parochiekerk St. Jan de Doper

Pastoor J.B.M. de Hoog, die in 1926 in Hoeven werd benoemd, kreeg van de bisschop de opdracht maatregelen te nemen voor de bouw van de huidige kerk. Als architect werd aangezocht J.H.Berben te Breda.

Het sobere en nuchtere karakter dat sommige nieuwe kerken kenmerkte, werd door Berben verzacht door toepassing van overblijfsels uit de grote stijlen van het verleden.

De kerk wordt geprezen om haar bijzondere metselwerk, voortreffelijke lichtinval en door het ontbreken van pilaren die het gezicht op het altaar zouden ontnemen.

Openingstijden: 

De Christoffelkapel in de kerk van Hoeven is dagelijks geopend.

De diensten zijn op zaterdag om 17.00 uur, op de 2e zaterdag van de maand om 19.00 uur en op zondag om 9.30 uur. Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een dienst.

rolstoeltoegankelijk
St. Jan de Doper in Hoeven
Overige informatie: 

Auto-zegening
De autozegening is een niet weg te denken feestelijk gebeuren in de parochie Hoeven. Voor het eerst is hiermee gestart in 1927. De toenmalige pastors waren bezorgd voor de steeds grotere gevaren in het verkeer en het veelvuldig gebruik van mascottes om die gevaren tegen te gaan. Bisschop Hopmans wilde dit bijgeloof tegengaan door de verering van Sint Christoffel te bevorderen. Tegenwoordig vindt er jaarlijks een autozegening plaats net voor de aanvang van de grote zomervakantie.

Bron: Heemkundekring Broeder Christofoor

Parochiekerk St. Jan de Doper | Sint Janstraat 38 | 4741 AR | Hoeven