• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Waterpoort

Wat is Waterpoort?

Met Waterpoort wordt het gebied aangeduid, dat ligt op de kruising van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. De gemeente Halderberge, evenals de gemeenten Moerdijk, Steenbergen, Goeree Overflakkee, Bergen op Zoom én Tholen maken hier onderdeel van uit.

Gezamenlijk zorgen deze gemeenten met ondersteuning vanuit de provincie ervoor dat Waterpoort kansen benut die we alleen niet kunnen realiseren. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen.

In alle gemeenten speelt water een grote rol: denk aan het Zoommeer, het Volkerak, het Rijn-Scheldekanaal en de Mark-, Dintel- en Vlietboezems. Het land is gevormd door het water en kent een bewogen geschiedenis, zoals de stormvloeden en de Deltawerken.

Wat heeft Halderberge te maken met Waterpoort?

Zoals hierboven al aangegeven maakt Halderberge deel uit van het Waterpoortgebied en participeert de gemeente Halderberge in de verdere ontwikkeling van initiatieven in dit gebied, met name op recreatief en toeristisch gebied.

Naast de gemeente worden juist ook ondernemers uitgenodigd om mee werken en door samenwerking met andere partijen kansen te creëren. Een goed voorbeeld hiervan is het gezamenlijk ontwikkelen van arrangementen.

Waterpoort gastheren

Halderberge kent momenteel al zes Gastheren. Dit zijn bedrijven waar u extra informatie kunt inwinnen over het gebied en de samenwerking.

Meer informatie over Waterpoort?

Meer over Waterpoort leest u op de website Waterpoortwerkt.

Waterpoortgebied
waterpoort logo